Thursday, 08/12/2022 - 23:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vĩnh An

BIÊN BẢN Về việc niêm yết công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Năm học 2021 - 2022

PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH

TRƯỜNG THCS VĨNH AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

Vĩnh An, ngày 28 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2021 - 2022

 

I. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2022

II. Địa điểm: Trường THCS Vĩnh An

1. Ông: Nguyễn Hồng Dũng,                    Hiệu trưởng

2. Ông: Trần Minh Dưỡng;                       Phó Hiệu trưởng

3. Ông: Nguyễn Hoàng Nam;                   Chủ tịch công đoàn

4. Ông: Châu Ngọc Giang;                         Thanh tra nhân dân

5. Bà: Nguyễn Thị Thi;                             Kế toán

6. Ông: Nguyễn Hữu Thạnh;                    Thư ký

IV. Nội dung:

1. Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc công khai của Trường THCS Vĩnh An theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022;

- Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2021 - 2022;

- Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Năm học 2022 - 2023;

- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường năm học 2021 - 2022;

2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 28 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2023.

3. Địa điểm công khai: Bảng thông báo của Nhà trường, Cuộc họp Hội Đồng trường tháng 11/2022.

 4. Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có) về nội dung công khai nêu trên đề nghị gửi về bộ phận văn phòng nhà trường để được giải đáp.

Biên bản được lập xong vào lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc cho các thành phần tham dự nghe, thống nhất kí tên dưới đây.

 

THƯ KÝ

 

 

Nguyễn Hữu Thạnh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Minh Dưỡng

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Hồng Dũng

BAN TTND

 

 

Châu Ngọc Giang

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

Nguyễn Hoàng Nam

KẾ TOÁN

 

 

Nguyễn Thị Thi

 

Tác giả: Trường THCS Vĩnh An
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 1
Tháng 12 : 149
Năm 2022 : 7.702